Big Match

Big Match

Chinese remake of korean film Veteran

Genres: Action, Crime, Movies
Director : Shubo Guo, Bai Wu
Casts : Bei-Er Bao, Yuan Du, Yuexi Gai, Yezhou Han, Qing Huo, Han Jiang, Gangshan Jing, Jack Kao, Zhanwen Kou, Beilei Li, Mintao Liu
Countrys : China
Rating RatingCount Released Duration
6.4 112 2019-01-10 Min
,