Gou yan kan ren xin

Gou yan kan ren xin

Family Yu’s puppy was bitten by a Tibetan mastiff when protecting the host. So Mr Yu tries his best to bring fair back to his puppy and family.

Genres: Drama, Movies
Director : Wu Nan, Nan Wu
Casts : Xinqin Cui, An Ji, Fiorenza Liu, Ping Sang, Rui Cai, Wei Tang, Jiayi Feng, Jinglin Guo, Xinqing Cui, Jiali Ding, Jia-yi Feng
Countrys : HongKong,China
Rating RatingCount Released Duration
6.3 6 2019-04-20 91 Min
,