Hidden Man

Hidden Man

A martial arts-infused spy thriller set in 1937 Beijing. A time when China was lurching between revolution, prosperity, and chaos.

Genres: Action, Crime, Drama, History, Movies
Director : Jiang Wen, Wen Jiang
Casts : Eddie Peng, Fan Liao, Yun Zhou, Qing Xu, Kenya Sawada, Andy Friend, Wen Jiang, Jiali Ding, Junichi Kajioka, Meng Li, Xiaoning Liu
Countrys : China
Rating RatingCount Released Duration
8.1 1,185 2018-07-13 137 Min
,