Ji yi sui pian

Ji yi sui pian

After an accident, Daming can’t remember what happened last night. Back home, he discovers in his closet the dead body of Gao Yan. Who killed this man hated by so many people included Daming himself?

Genres: Movies, Mystery
Director : Park Yu-hwan, Yu Hwan Park
Casts : Jiayin Lei, Zitong Xia, Jing Li, Ning Sun, Yunwei He, Daxiong Fang, Yanan Li, Yinghua Li, Yu Li, Xiya Lin, Xin Liu
Countrys : China
Rating RatingCount Released Duration
6.4 12 2016-06-03 93 Min
,