Jue shi gao shou

Jue shi gao shou

Funny scramble of an esoteric book of cooking between a guy without feeling, a tough girl, a master out of date, a dark-minded rich man, a emotion-manipulating woman and a OCD-suffering samurai.

Genres: Comedy, Movies
Director : Lu Zheng-Yu, Zhengyu Lu
Casts : Zhengyu Lu, Amber Kuo, Wei Fan, Joan Chen, Guoqing Cai, Lianshun Kong, Isabelle Huang, Di Yang, Da Ke, Yasuaki Kurata, Xiang Wei
Countrys : China
Rating RatingCount Released Duration
5.3 117 2017-06-26 116 Min
,