The Battle at Lake Changjin

The Battle at Lake Changjin

Korean War, winter 1950. In the frozen and snowy area of Changjin Lake, a bloody battle is about to begin between the elite troops of the United States and China.

Genres: Action, Drama, History, Movies, War
Director : Chen Kaige, Tsui Hark, Dante Lam, Huang Jianxin, Haiqiang Ning, Park Ju-chun, Kaige Chen
Casts : Jing Wu, Jackson Yee, Yihong Duan, Yawen Zhu, Kevin Lee, Chen Li, Dongjun Han, Jun Hu, James Filbird, Xuan Huang, Hanyu Zhang
Countrys : China
Rating RatingCount Released Duration
5.2 2284 2021-09-30 176 Min
,