Yun nan chong gu

Yun nan chong gu

Legendary tomb explorer Hu Bayi is on a dangerous mission as he seeks out the Tomb of Emperor Xian, located on an island of monstrous creatures in this mystical action-adventure.

Genres: Action, Fantasy, Movies
Director : Xing Fei
Casts : Hang Cai, Xuan Gu, Heng Yu, Taishen Cheng, Yuke Ma, Yusi Chen, Chih-Wei Tang, Tsung-Hua To, Lu Xu
Countrys : China
Rating RatingCount Released Duration
7.4 189 2018-12-29 110 Min
,